Ψήφισε την εικόνα που θέλεις να εμφανιστεί στην καταχώριση.

Πολιτική Απορρήτου

Οι αξίες μας ως Παπαστράτος ενσωματώνουν τη δέσμευσή μας σε όλους εκείνους με τους οποίους αλληλεπιδράμε και επεκτείνονται στη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα και νόμιμα. Ως μέλη της Philip Morris International, της οποίας τα προϊόντα πωλούνται σε περισσότερες από 180 αγορές, καταλαβαίνουμε τον ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο και τεχνολογικά πολύπλοκο κόσμο στον οποίο ζούμε. Κατανοούμε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων είναι κρίσιμη για τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Η διατήρηση του απορρήτου των δεδομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησής μας και η διαχείριση των πληροφοριών αποτελεσματικά και δίκαια είναι καθοριστικής σημασίας στην επίτευξη των στόχων μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εσωτερικά και με στρατηγικούς εταίρους για να αναπτύξουμε τη στρατηγική και τις διαδικασίες μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός κόσμου που βασίζεται σε δεδομένα. Το παγκόσμιο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σωστά τόσο στις υποχρεώσεις μας όσο και στις προσδοκίες σας και περιλαμβάνει δομές διακυβέρνησης σχετικά με τη συμμόρφωση με την ιδιωτικότητα, οι οποίες συνεπάγονται την υποβολή εκθέσεων σε ανώτερους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με θέματα ιδιωτικότητας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εκπαίδευση για την προστασία των δεδομένων σε όλο το προσωπικό μας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ρόλων τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, με ποιους τα μοιραζόμαστε και τον τρόπο που προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, παρακαλούμε δείτε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου κάνοντας κλικ εδώ